Portfolio

Listerin

2013.05.13

Konstantno pravimo flajere, postere is slične POS materijale za Listerin. Uglavnom sa štampom zajedno.